Azurirano: 03.01.2013
1. Zakon - Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju
2. Zakon o željeznici
3. Zakon o žigu
4. Zakon o životnoj sredini
5. Zakon o životnoj sredini
6. Zakon o "Dječjoj nedjelji"
7. Zakon o administrativnim taksama
8. Zakon o advokaturi
9. Zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost
10. Zakon o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprječavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala
11. Zakon o akcizama
12. Zakon o akreditaciji
13. Zakon o alkoholnim pićima
14. Zakon o amnestiji
15. Zakon o amnestiji
16. Zakon o amnestiji
17. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Republike Crne Gore
18. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Republike Crne Gore
19. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Republike Crne Gore
20. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori
21. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Republike Crne Gore
22. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori
23. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela uvreda i kleveta
24. Zakon o amortizaciji javnih puteva
25. Zakon o arhivskoj djelatnosti
26. Zakon o autorskom i srodnim pravima
27. Zakon o azilu
28. Zakon o bankama
29. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
30. Zakon o bezbjednosti hrane
31. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima
32. Zakon o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju
33. Zakon o bibliotečkoj djelatnosti
34. Zakon o biračkim spiskovima
35. Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti
36. Zakon o boravišnoj taksi
37. Zakon o budžetu
38. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2008. godinu
39. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2009. godinu
40. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2010. godinu
41. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2011. godinu
42. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2012. godinu
43. Zakon o Budžetu Republike Crne Gore za 2002. godinu
44. Zakon o Budžetu Republike Crne Gore za 2003. godinu
45. Zakon o Budžetu Republike Crne Gore za 2004. godinu
46. Zakon o Budžetu Republike Crne Gore za 2005. godinu
47. Zakon o Budžetu Republike Crne Gore za 2006. godinu
48. Zakon o budžetu Republike Crne Gore za 2007. godinu
49. Zakon o carinskoj službi
50. Zakon o Carinskoj tarifi
51. Zakon o Centralnoj banci Crne Gore
52. Zakon o centralnom registru stanovništva
53. Zakon o Centru za naučne skupove
54. Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti
55. Zakon o crnogorskom državljanstvu
56. Zakon o Crvenom krstu Crne Gore
57. Zakon o davanju kontragarancije Saveznoj Republici Jugoslaviji za uredno vraćanje zajma za strukturno prilagođavanje Republike Crne Gore
58. Zakon o davanju kontragarancije Saveznoj Republici Jugoslaviji za uredno vraćanje zajma za Projekat obnove željeznice u Republici Crnoj Gori
59. Zakon o davanju kontragarancije Saveznoj Republici Jugoslaviji za uredno vraćanje zajma za rekonstrukciju energetskog sistema u Republici Crnoj Gori
60. Zakon o davanju kontragarancije Srbiji i Crnoj Gori za uredno vraćanje kredita, za projekat modernizacije Aerodroma Crne Gore
61. Zakon o detektivskoj djelatnosti
62. Zakon o digitalnoj radio-difuziji
63. Zakon o dimničarskoj djelatnosti
64. Zakon o divljači i lovstvu
65. Zakon o DNK registru
66. Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima
67. Zakon o dokazivanju stečene školske spreme
68. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
69. Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje
70. Zakon o državnim i drugim praznicima
71. Zakon o državnim nagradama
72. Zakon o državnim odlikovanjima i priznanjima
73. Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore
74. Zakon o državnim službenicima i namještenicima
75. Zakon o državnoj imovini
76. Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji
77. Zakon o državnoj upravi
78. Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
79. Zakon o državnom tužilaštvu
80. Zakon o društvenom sistemu informisanja
81. Zakon o duvanu
82. Zakon o edukaciji u pravosudnim organima
83. Zakon o eksplozivnim materijama
84. Zakon o eksproprijaciji
85. Zakon o članstvu Republike Crne Gore u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim finansijskim institucijama
86. Zakon o elektroenergetskoj inspekciji
87. Zakon o elektronskim komunikacijama
88. Zakon o elektronskim medijima
89. Zakon o elektronskoj trgovini
90. Zakon o elektronskom dokumentu
91. Zakon o elektronskom potpisu
92. Zakon o energetici
93. Zakon o energetskoj efikasnosti
94. Zakon o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja
95. Zakon o finansijskom lizingu
96. Zakon o finansijskom obezbjeđenju
97. Zakon o finansiranju kampanje za izbor predsjednika Crne Gore, gradonačelnika i predsjednika opštine
98. Zakon o finansiranju lokalne samouprave
99. Zakon o finansiranju političkih partija
100. Zakon o finansiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Crne Gore
101. Zakon o finansiranju upravljanja vodama
102. Zakon o fluorisanju vode za piće
103. Zakon o Fondu rada
104. Zakon o genetički modifikovanim organizmima
105. Zakon o geološkim istraživanjima
106. Zakon o gimnaziji
107. Zakon o Glavnom gradu
108. Zakon o graničnoj kontroli
109. Zakon o hartijama od vrijednosti
110. Zakon o hemikalijama
111. Zakon o hemikalijama
112. Zakon o hidrografskoj djelatnosti
113. Zakon o hidromelioracionim sistemima i o iskorišćavanju poljoprivrednog zemljišta na području hidromelioracionih sistema
114. Zakon o hidrometeorološkim poslovima
115. Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći
116. Zakon o identifikaciji i registraciji životinja
117. Zakon o igrama na sreću
118. Zakon o imovini bivših društveno-političkih organizacija
119. Zakon o informacionoj bezbjednosti
120. Zakon o inspekciji rada
121. Zakon o inspekcijskom nadzoru
122. Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
123. Zakon o interventnim nabavkama
124. Zakon o investicionim fondovima
125. Zakon o Investiciono - razvojnom fondu Crne Gore
126. Zakon o iskorišćavanju vazduhoplovnih pristaništa
127. Zakon o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Crne Gore
128. Zakon o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd
129. Zakon o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika
130. Zakon o izboru odbornika i poslanika
131. Zakon o izboru predsjednika Crne Gore
132. Zakon o izboru predsjednika opštine
133. Zakon o izdavačkoj djelatnosti
134. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje
135. Zakon o izmjenama Zakona i drugih propisa zbog ustavne promjene u nazivu države
136. Zakon o izvorima i načinu korišćenja sredstava za podsticanje bržeg razvoja manje razvijenih opština u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori za period od 1986. do 1990. godine
137. Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
138. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
139. Zakon o jahtama
140. Zakon o javnim izvršiteljima
141. Zakon o javnim nabavkama
142. Zakon o javnim okupljanjima
143. Zakon o javnim radio - difuznim servisima Crne Gore
144. Zakon o javnom redu i miru
145. Zakon o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica
146. Zakon o kinematografiji
147. Zakon o klasifikaciji djelatnosti
148. Zakon o komunalnim djelatnostima
149. Zakon o koncesijama
150. Zakon o koncesiji za Autoput Bar - Boljare
151. Zakon o kontroli državne pomoći
152. Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene
153. Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala
154. Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
155. Zakon o kretanju lica sa invaliditetom uz pomoć psa pomagača
156. Zakonik o krivičnom postupku
157. Zakon o kulturi
158. Zakon o ličnoj karti
159. Zakon o ličnom imenu
160. Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama
161. Zakon o ljekovima
162. Zakon o ljestvicama katastarskog prihoda
163. Zakon o lobiranju
164. Zakon o lokalnim komunalnim taksama
165. Zakon o lokalnoj samoupravi
166. Zakon o lukama
167. Zakon o manjinskim pravima i slobodama
168. Zakon o maslinarstvu
169. Zakon o Matici crnogorskoj
170. Zakon o matičnim registrima
171. Zakon o medicinskim sredstvima
172. Zakon o medijima
173. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
174. Zakon o metrologiji
175. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
176. Zakon o mjenici
177. Zakon o mjesnim zajednicama
178. Zakon o morskom dobru
179. Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi
180. Zakon o moru
181. Zakon o muzejskoj djelatnosti
182. Zakon o nacionalnim parkovima
183. Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama
184. Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija
185. Zakon o načinu i uslovima vraćanja imovine stečene radom i poslovanjem zemljoradničkih zadruga i zadrugara poslije 1. jula 1953. godine
186. Zakon o nasljeđivanju
187. Zakon o nasljeđivanju
188. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti
189. Zakon o nevladinim organizacijama
190. Zakon o nevladinim organizacijama
191. Zakon o notarima
192. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
193. Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
194. Zakon o obezbjeđenju sredstava za finansiranje željezničke infrastrukture
195. Zakon o obezbjeđivanju krvi
196. Zakon o obezbjeđivanju sredstava za isplatu zajemčenih ličnih dohodaka
197. Zakon o objavljivanju propisa i drugih akata
198. Zakon o objedinjavanju određenih poreza i doprinosa
199. Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa
200. Zakon o obligacionim odnosima
201. Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
202. Zakon o obnovi spomeničkog područja Kotora
203. Zakon o obrazovanju Komisije za praćenje razvoja manje razvijenih opština
204. Zakon o obrazovanju odraslih
205. Zakon o obrazovanju sredstava solidarnosti za obezbjeđenje socijalne sigurnosti porodice
206. Zakon o odbrani
207. Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela
208. Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera
209. Zakon o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga
210. Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda
211. Zakon o oporezivanju stranih lica
212. Zakon o opštem upravnom postupku
213. Zakon o opštinama koje se smatraju privredno nedovoljno razvijenim i najmanje razvijenim u periodu od 1991. do 1995. godine
214. Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda
215. Zakon o optičkim diskovima
216. Zakon o organskoj poljoprivredi
217. Zakon o oružju
218. Zakon o osiguranju
219. Zakon o osnivanju Privredne banke Narodne Republike Crne Gore
220. Zakon o osnovnoj školi
221. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
222. Zakon o ostvarivanju javnog interesa u javnim preduzećima i ustanovama
223. Zakon o ostvarivanju zaštite članova porodice lica na obaveznoj vojnoj službi
224. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa
225. Zakon o oznakama geografskog porijekla
226. Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
227. Zakon o parlamentarnoj istrazi
228. Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane
229. Zakon o parničnom postupku
230. Zakon o patentima
231. Zakon o pečatu Republike Crne Gore i pečatima državnih organa
232. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
233. Zakon o planinskim stazama
234. Zakon o platama u oblasti privrede
235. Zakon o platama u oblasti vanprivrede
236. Zakon o platnom prometu u zemlji
237. Zakon o podjeli Socijalističke Republike Crne Gore na opštine (Prečišćeni tekst)
238. Zakon o političkim partijama
239. Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
240. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
241. Zakon o pomilovanju
242. Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
243. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2003. godini
244. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini
245. Zakon o poreskim savjetnicima
246. Zakon o poreskoj administraciji
247. Zakon o poreskoj amnestiji
248. Zakon o porezima na imovinu
249. Zakon o porezu na dobit pravnih lica
250. Zakon o porezu na dodatu vrijednost
251. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
252. Zakon o porezu na nepokretnosti
253. Zakon o porezu na premije osiguranja
254. Zakon o porezu na promet nepokretnosti
255. Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
256. Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
257. Zakon o posredovanju
258. Zakon o posredovanju
259. Zakon o poštanskim uslugama
260. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku
261. Zakon o postupanju sa predstavkama i predlozima
262. Zakon o postupku za donošenje i proglašenje novog Ustava Crne Gore
263. Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji
264. Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji
265. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju sa administrativnim sporazumom za sprovođenje sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju
266. Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza
267. Zakon o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom
268. Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju
269. Zakon o pozorišnoj djelatnosti
270. Zakon o pravima pacijenata
271. Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna
272. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
273. Zakon o pravosudnom ispitu
274. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
275. Zakon o prekršajima
276. Zakon o prekršajima
277. Zakon o prenošenju stručnih poslova iz oblasti investicija od interesa za Republiku na Direkciju javnih radova Crne Gore
278. Zakon o prestanku važenja Zakona o agenciji Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja
279. Zakon o prestanku važenja Zakona o društvenoj kontroli cijena
280. Zakon o prestanku važenja Zakona o promjeni imena grada Podgorica u Titograd
281. Zakon o prestanku važenja Zakona o Republičkom savjetu za razvoj
282. Zakon o prestanku važenja Zakona o stranim kompanijama koje se osnivaju i posluju u Crnoj Gori
283. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava
284. Zakon o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova i vojnih tužilaca
285. Zakon o prevozu opasnih materija
286. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju
287. Zakon o Prijestonici
288. Zakon o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine
289. Zakon o privatizaciji privrede
290. Zakon o privrednim društvima
291. Zakon o Privrednoj komori Crne Gore
292. Zakon o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije
293. Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija
294. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu
295. Zakon o produženju primjene određenih saveznih zakona
296. Zakon o produženju važenja dijela Društvenog plana Crne Gore za period 1986. do 1990. godine i pojedinih odredaba zakona kojima se uređuje i obezbjeđuje finansiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih opština u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori
297. Zakon o produženju važenja dijela Plana razvoja opštenarodne odbrane u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori za period od 1986. do 1990. godine
298. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom
299. Zakon o proglašenju Zakona o ratifikaciji Okvirnog sporazuma između Vlade Crne Gore i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć EZ Crnoj Gori u okviru sprovođenja instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
300. Zakon o proizvodnji i prometu ljekova
301. Zakon o proizvodnji i prometu otrova
302. Zakon o prosvjetnoj inspekciji
303. Zakon o putevima
304. Zakon o putnim ispravama
305. Zakon o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu
306. Zakon o radu
307. Zakon o računovodstvu i reviziji
308. Zakon o raftingu
309. Zakon o ratifikaciji Građanskopravne konvencije o korupciji
310. Zakon o ratifikaciji Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih Nacija o promjeni klime
311. Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi
312. Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja i četiri prateća protokola
313. Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih Nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi
314. Zakon o ratifikaciji Multilateralnog Sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA Sporazum)
315. Zakon o ratifikaciji okvirnog sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske investicione banke kojim se uređuju aktivnosti EIB-a u Republici Crnoj Gori
316. Zakon o ratifikaciji Privremenog sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima između Evropske zajednice, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane
317. Zakon o ratifikaciji sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o formiranju energetske zajednice
318. Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o olakšanom postupku izdavanja viza
319. Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka
320. Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
321. Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
322. Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
323. Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima
324. Zakon o ratifikaciji sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Republike Crne Gore
325. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini
326. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane
327. Zakon o ratifikaciji sporazuma o uspostavljanju željezničke mreže visoke performanse u Jugoistočnoj Evropi
328. Zakon o ratifikaciji Ugovora između Vlade Republike Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o međusobnim odnosima u oblasti upravljanja vodama
329. Zakon o ratifikaciji Ugovora o preuzimanju zajmova, kredita, novčanih pomoći i dodatak Ugovoru između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne asocijacije za razvoj i Republike Crne Gore i Republike Srbije
330. Zakon o referendumu
331. Zakon o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore
332. Zakon o Regionalnom prostornom planu Južnog Jadrana
333. Zakon o regionalnom razvoju
334. Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja
335. Zakon o registrima prebivališta i boravišta
336. Zakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana
337. Zakon o reprezentativnosti sindikata
338. Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća
339. Zakon o reviziji sredstava iz fondova Evropske Unije
340. Zakon o rodnoj ravnopravnosti
341. Zakon o rudarstvu
342. Zakon o sadnom materijalu
343. Zakon o samodoprinosu
344. Zakon o sanitarnoj inspekciji
345. Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom
346. Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost
347. Zakon o sistemu društvenog planiranja i o Društvenom planu Crne Gore
348. Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru
349. Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja
350. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu
351. Zakon o skijalištima
352. Zakon o slatkovodnom ribarstvu
353. Zakon o slobodnim zonama
354. Zakon o slobodnom pristupu informacijama
355. Zakon o slobodnom pristupu informacijama
356. Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti
357. Zakon o Socijalnom savjetu
358. Zakon o spoljnoj trgovini
359. Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene
360. Zakon o spomen-obilježjima
361. Zakon o sportu
362. Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
363. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
364. Zakon o sprječavanju sukoba interesa
365. Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga
366. Zakon o sprovođenju popisa poljoprivrede 2010. godine
367. Zakon o srednjoj školi
368. Zakon o sredstvima za ishranu bilja
369. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja
370. Zakon o stambenim zadrugama
371. Zakon o standardizaciji
372. Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada
373. Zakon o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini
374. Zakon o statusu potomaka Dinastije Petrović NJegoš
375. Zakon o stečaju
376. Zakon o stečaju i likvidaciji banaka
377. Zakon o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje
378. Zakon o stočarstvu
379. Zakon o štrajku
380. Zakon o strancima
381. Zakon o stranim investicijama
382. Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
383. Zakon o stručnim nazivima
384. Zakon o stručnom obrazovanju
385. Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem
386. Zakon o sudovima
387. Zakon o sudskim taksama
388. Zakon o sudskim vještacima
389. Zakon o Sudskom savjetu
390. Zakon o šumama
391. Zakon o svetkovanju vjerskih praznika
392. Zakon o svojinsko - pravnim odnosima
393. Zakon o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji
394. Zakon o tajnosti podataka
395. Zakon o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja
396. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti
397. Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom
398. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
399. Zakon o tržišnoj inspekciji
400. Zakon o troškovima u upravnom postupku
401. Zakon o turističkim organizacijama
402. Zakon o turizmu
403. Zakon o udruživanju građana
404. Zakon o udruživanju zemljoradnika
405. Zakon o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga
406. Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
407. Zakon o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju
408. Zakon o unaprjeđenju poslovnog ambijenta
409. Zakon o unutrašnjim poslovima
410. Zakon o unutrašnjoj trgovini
411. Zakon o upisu u sudski registar zemljoradničkih zadruga i drugih oblika udruživanja zemljoradnika
412. Zakon o upotrebi i zaštiti znaka i naziva Crvenog krsta
413. Zakon o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
414. Zakon o upotrebi nacionalnih simbola
415. Zakon o upotrebi sredstava ostvarenih od novčanih kazni za privredne prestupe i krivična djela
416. Zakon o upravljanju otpadom
417. Zakon o upravnom sporu
418. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata
419. Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće
420. Zakon o uslovima za objavljivanje privatnih dnevnika, pisama, portreta, fotografija, filmova i fonograma
421. Zakon o usmjeravanju i korišćenju sredstava Socijalističke Republike Crne Gore za stimulisanje ulaganja na teritoriji nerazvijenih i najmanje razvijenih opština
422. Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore
423. Zakon o Ustavotvornoj skupštini Republike Crne Gore
424. Zakon o utvrđivanju izvora i korišćenju sredstava za stimulisanje stručnih i kreativnih kadrova u preduzećima u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori
425. Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda
426. Zakon o uvođenju republičkih poreza i taksa
427. Zakon o uzimanju i korišćenju bioloških uzoraka
428. Zakon o uzimanju i presađivanju djelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
429. Zakon o vanjskim poslovima
430. Zakon o vanparničnom postupku
431. Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama
432. Zakon o vazdušnom saobraćaju
433. Zakon o veterinarstvu
434. Zakon o vinu
435. Zakon o visini stope zatezne kamate
436. Zakon o visokom obrazovanju
437. Zakon o vodama
438. Zakon o vođenju jedinstvene kadrovske evidencije
439. Zakon o Vojsci Crne Gore
440. Zakon o volonterskom radu
441. Zakon o vraćanju ranijim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta iz društvene svojine
442. Zakon o zabrani diskriminacije
443. Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom
444. Zakon o zabrani zlostavljanja na radu
445. Zakon o zaduživanju Socijalističke Republike Crne Gore kod Narodne banke Crne Gore
446. Zakon o zajmu za zapošljavanje
447. Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
448. Zakon o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja
449. Zakon o zanatstvu
450. Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima
451. Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti
452. Zakon o zapošljavanju i radu stranaca
453. Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika
454. Zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera
455. Zakon o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija
456. Zakon o zaštiti biljnih sorti
457. Zakon o zaštiti depozita
458. Zakon o zaštiti dobrobiti životinja
459. Zakon o zaštiti genetičkih podataka
460. Zakon o zaštiti građana Republike Crne Gore na radu u inostranstvu
461. Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica
462. Zakon o zaštiti i spašavanju
463. Zakon o zaštiti konkurencije
464. Zakon o zaštiti kulturnih dobara
465. Zakon o zaštiti lica i imovine
466. Zakon o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata
467. Zakon o zaštiti na radu
468. Zakon o zaštiti neobjavljenih podataka
469. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
470. Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti
471. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici
472. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
473. Zakon o zaštiti potrošača
474. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
475. Zakon o zaštiti prirode
476. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
477. Zakon o zaštiti svjedoka
478. Zakon o zaštiti topografija poluprovodnika
479. Zakon o zaštiti vazduha
480. Zakon o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore
481. Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2007. godinu
482. Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2008. godinu
483. Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2009. godinu
484. Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2010. godinu
485. Zakon o završnom računu budžeta Republike Crne Gore za 2003. godinu
486. Zakon o završnom računu Budžeta Republike Crne Gore za 2004. godinu
487. Zakon o Završnom računu Budžeta Republike Crne Gore za 2005. godinu
488. Zakon o Završnom računu Budžeta Republike Crne Gore za 2006. godinu
489. Zakon o zbirkama podataka u oblasti zdravstva
490. Zakon o zdravstvenoj inspekciji
491. Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata
492. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
493. Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja
494. Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe
495. Zakon o zdravstvenom osiguranju
496. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike