Katalog propisa sadrzi kompletan registar i preciscene tekstove svih zakona i podzakonskih akata Republike Crne Gore, SR Jugoslavije i Republike Srbije, registar i tekstove medjunarodnih ugovora, bazu izvoda iz sudske prakse kao i bazu propisa koji su prestali da vaze. Poseban dodatak programu je Elektronska arhiva koju cine skenirani primjerci svih brojeva "Sluzbenog lista Republike Crne Gore" za period od 1980. do 2002. godine. Arhiva se isporucuje na posebnim kompakt diskovima.

 

Program je namijenjen pravnim, racunovodstvenim i finansijskim institucijama, strucnim sluzbama u preduzecima, ustanovama i organima uprave, advokatima, kao i ostalima kojima je u svakodnevnom radu neophodno poznavanje pravne, racunovodstvene i finansijske regulative.

 

Predvidjen je za rad na operativnim sistemima Windows (95 i dalje). Kako je radjen u kombinaciji Visual Basic-a i Visual C++, ne koristi standardne baze podataka tako da mu ukupna velicina ne prelazi 40 MB po instalaciji, mada mu je potrebno jos oko 30 MB za komforan rad. Program postoji u singl i mreznoj varijanti.

 

Azuriranje programa se vrsi na tri nacina:

    - nedeljno putem Interneta (automatsko azuriranje iz programa), ili

    - nedeljno putem E-mail-a, ili

    - mjesecno kompakt diskom.

 

Po isteku godine dana od dana zakljucivanju prvog ugovora placa se pretplata, za azuriranje programa narednih dvanaest mjeseci, koja iznosi 50% od ugovorene cijene.

 

Program se moze koristiti na dva nacina, pregledavanjem definisanih sadrzaja ili odabiranjem nekog od nacina pretrazivanja.

Izgled uvodnog ekrana programa